Hur du Hanterar Misstag på Jobbet – Hitta Lösningar Tillsammans

Om ett företag vill bli framgångsrikt måste det arbeta effektivt. För att uppnå sådan effektivitet är det nödvändigt att fatta kommande beslut snabbt och kompetent.

Ju större ett företag är, desto mer uppdelat och komplext är strukturerna och beslutshierarkin. Eftersom chefen för ett stort företag inte kan fatta alla beslut själv kommer han att delegera dem till underordnade som han litar på och som han anser vara kompetenta. Men de gör också misstag och en chef måste kunna hantera misstag som hans anställda gör.

1 . Sätt tydliga gränser

För att undvika att överskrida kompetenser och förebygga misstag behöver ett företag en tydlig definition av vem som är ansvarig för vilket område som är och inom vilka ramar han får fatta beslut. Om varje anställd känner till och accepterar sina gränser blir det inget bråk om kompetens och som chef sparar du dig själv bråk och en konfliktbenägen atmosfär.

Här kan det vara tillrådligt att skapa ett organisationsschema (en gratis mall finns på microsoft.com) som visar vem som ansvarar för vad. Ett sådant organisationsschema kan läggas upp på varje avdelning så att varje medarbetare omedelbart vet vem de ska kontakta vid behov

2. Analysera fel och hitta lösningar

När fel uppstår måste chef och medarbetare gå samman och hitta lösningar. En exakt analys av de fakta som ledde till ett fel kan hjälpa till att undvika att det upprepas och att fatta ett annat beslut nästa gång. Det är därför nödvändigt att klargöra hur felet uppstod. Beror det på dåliga förberedelser, överskridande av den egna kompetensen eller var det kanske avsiktlig handling.

3. Ha ett öppet samtal

För att kunna hantera misstag adekvat som chef måste du vara villig att ha en öppen konversation utan att ha förhastat fingerpekande. Den anställde är förmodligen redan tillräckligt orolig, så en välvillig attityd mot dem är ett första steg för att hitta lösningar tillsammans.

Det vore säkert fel att skrämma den anställde ännu mer, till exempel genom att omedelbart hota med uppsägning eller utfärda en varning. Målet bör vara att ett misstag inte ska hända igen. Oroliga medarbetare som ägnar för mycket uppmärksamhet åt sina egna rörelser gör misstag ännu mer.

Slutsats

Som chef för ett företag kommer du i kontakt med många olika människor i en mängd olika situationer, både professionellt och privat. Som ett resultat utvecklar du över tid automatiskt en bra och hjälpsam diskussions- och argumentationskultur. På så sätt kan du som chef tillsammans med dina medarbetare bättre hantera misstag och hitta adekvata lösningar. Detta är viktigt, eftersom ett företag lever av interaktionen mellan chef och anställd.

By Backbyskolan

Lämna ett svar

Relaterade artiklar