4 Tips att Visa Tacksamhet till Anställda – Öka Anställdas Motivation

I stora företag med många anställda är det viktigt att motivera dem om och om igen. För faktum är att motiverade medarbetare jobbar bättre, är mindre sjuka och bidrar till en god arbetsmiljö. Men hur kan anställdas motivation se ut och vem är ansvarig för den?

Att säga tack och berömma dem?

Att tacka en anställd för ett väl utfört arbete är vanligtvis ett jobb för chefen eller närmaste chef. Om en anställd personligen får beröm av chefen har detta inte bara en positiv effekt på denna ena medarbetare, utan på alla som arbetar med honom. Ett tack från chefen eller respektive överordnad uppmuntrar också kollegor att förtjäna sådant beröm. Använd ett av dessa fyra sätt att säga tack!

1. Tacka skriftligt

Att tacka är ren motivation för de anställda. Det kan givetvis ha olika former. Många företagare väljer att skriva ett kort till den anställde för att få beröm. På så sätt trivs adressaten och chefen kan samtidigt hålla avstånd, vilket kan vara viktigt i ett anställningsförhållande.

2. Säg tack med en gåva

En annan form av medarbetarmotivation är gåvor som chefen säger tack med. Här sträcker sig urvalen från buketter med blommor till kuponger, från konsertbiljetter till viner. En gåva, presenterad i en lämplig miljö, gör det tydligt för mottagaren och även för kollegor att gott arbete eller många års lojalitet mot företaget uppmärksammas och uppskattas.

3. Löneökning som tack

En befordran eller en löneökning kan också ske av prestation och fungerar som en uppskattning och ett tack från ledningen.

Den som gör ett särskilt bra arbete eller har varit engagerad i företaget under en längre tid ges ett stort erkännande om de kan avancera i företaget eller åtminstone förbättra sin ekonomiska situation. Ett bättre jobb eller högre inkomster kan motivera dig att anstränga dig ännu mer och därmed göra ett bättre jobb.

4. Att säga tack personligen

Det största beröm som kan ges till en anställd är personligt tack från chefen för företaget. För en sådan väldigt personlig gest tydliggör å ena sidan att den enskilde medarbetaren inte bara är en liten kugge i företaget, utan att företagsledningen värderar varje anställd som en personlighet. Å andra sidan gör chefen det klart att han känner var och en av sina anställda och är välinformerad om sina prestationer.

Under tiden har det också blivit brukligt för många företag att bjuda in inte bara nuvarande anställda till fester, utan även tidigare kollegor som redan gått i pension. Detta är också ett speciellt sätt att säga tack till veterananställda och på så sätt erkänna deras engagemang.

By Backbyskolan

Lämna ett svar

Relaterade artiklar