Yrken med en Framtid – 10 Bästa Förslag- Yrken för Framtiden

Det finns tillräckligt med jobb med framtid nu för tiden. Frågan är bara vilket jobb som passar mig och hur jag skulle vilja tjäna mina pengar.

Många vill ha ett jobb där de kan klara sig själva, men också tjäna en inkomst över genomsnittet: ett ”yrke med framtid”. Den moderna arbetsmarknaden öppnar ett brett utbud av möjligheter för dessa människor att uppfylla sina önskemål och drömmar. Nedan finner du en översikt över yrken från olika sektorer som erbjuder framtidsinriktade karriärmöjligheter.

1. Datasäkerhetsexpert

Datasäkerhetsexperter arbetar främst inom IT-avdelningarna hos stora företag och är väsentligt involverade i utvecklingen av säkerhetskoncept för dator- och telekommunikationssystem. Din uppgift är att förhindra stöld av känsliga uppgifter och vidta förebyggande åtgärder.

2. Sjukhuschef

Sjukhuschef är ett av de yrken med en framtid som efterfrågas särskilt på arbetsmarknaden. Ditt ansvarsområde omfattar administration och organisation av ekonomi och personal inom hälso- och sjukvårdssektorn, där du kommer att arbeta på en mängd olika institutioner, från sjukhus till hälsokliniker, till ålderdoms- och vårdhem eller till och med utbildningsinstitutioner.

3. Byggnadsekolog

Byggnadsekologer sysslar med miljöfrågor som berör byggsektorn. Hit hör till exempel energisnålt byggande, miljövänligt utförande av byggentreprenader eller optimering av befintliga byggnader. Utbildningen till byggnadsekolog genomförs antingen på en yrkeshögskola, en teknisk högskola eller ett universitet (med inriktning civilingenjör).

4. Pedagog för funktionshindrade

Lärare för funktionshindrade arbetar nära fysiskt och psykiskt funktionshindrade. Huvuduppgiften är att hjälpa personer med särskilda behov att klara av sin vardag och även att stödja dem med personliga problem. Bostäder, delade lägenheter och sysselsättningsprojekt är bland de viktigaste jobben för en funktionshindrad person.

5. Beroenderådgivare

Jobbprofilen som ”beroenderådgivare” erbjuder utmärkta möjligheter på arbetsmarknaden: Verksamheten är främst inom rådgivning av drabbade och deras anhöriga när det gäller beroendebeteende och drogmissbruk . Dessutom gör beroendekuratorer förebyggande arbete i skolan, föreläser i ämnet och har ett nära samarbete med sociala organisationer och offentlig service.

Utbildningen till beroendekurator sker antingen vid en yrkeshögskola inom studieområdet ”socialt arbete”, på ett universitet genom en examen i psykologi eller pedagogik, eller genom en högskolekurs med inriktning mot ”socialterapi – fokus på beroende” eller ”psykosocial rådgivning” .

6. Avfallshanterare/sopgubbe

Trenden mot mer varsam behandling av miljön har lett till att det ekologiska omhändertagandet och återvinningen av avfall har ökat har etablerat ett yrke med framtid. Med genomgången lärlingsutbildning som avfallshanterings- och återvinningsspecialist, kemi, teknisk högskoleexamen, eller med examen t ex ”kemi”, ”industriell miljöskydd” eller ”miljövetenskap” , kan du arbeta i avfallsanläggningar och liknande. Andra områden inom detta yrke kräver betydligt mindre utbildningar.

7. Mikroingenjör, nanoingenjör

Som mikro- och nanotekniker behöver du en genomgången utbildning inom inom elektronik eller maskinteknik. Arbetsuppgifterna sträcker sig från utveckling och optimering till montering och testning av mikrochips och kretskort som används i mikromekaniska och mikrotekniska enheter. Medicinsk teknik, säkerhetsteknik, robot- och datorkonstruktion är några av de viktigaste anställningsmöjligheterna.

8. Supply Chain Manager

Företag som arbetar nära leverantörer behöver trygghet säkerställa att rätt produkterna är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det är just denna uppgift som supply chain managers tar på sig, och ser till att informationsflödet och transporten av varor från leverantör till kund löper smidigt. De ser också till att kostnaderna optimeras.

9. Svensklärare

Behovet av svensklärare kommer har ökat och kommer att öka framöver. Svensklärare kan undervisa svenska till icke-modersmålstalare hemma och utomlands. Detta kräver en universitetsutbildning, till exempel en examen i svenska eller lingvistik, eller utbildning som översättare och tolk. Samtidigt som undervisning i grammatik och stavning anses vara en grundläggande aktivitet, undervisar svensk-föreläsare också i regionala och kulturella studier, samt svensk litteratur vid språkinstitut, vuxenutbildningscentra och skolor.

10. Turismrådgivare

Turismkonsulter är för utveckling av marknadsförings- och logistikplaner inom turistnäringen och har till uppgift att stödja turistföretag i planeringsstrategier. Ett andra arbetsområde är utarbetandet av koncept för hur en hel region kan utnyttja turismen optimalt. Turistkontor, organisationer för förvaltning av destinationer och nationella turistorganisationer är bland de vanligaste arbetsgivarna för turismkonsulter.

By Backbyskolan

Lämna ett svar

Relaterade artiklar