Anställningsintervju – 12 Vanliga Frågor och Svar på en Arbetsintervju

Den som söker anställning hos ett företag och bjuds in till en arbetsintervju bör förbereda sig väl för ett sådant förordnande. För bara om du är väl förberedd kommer du att kunna svara på de kommande frågorna på intervjun adekvat och lämna ett gott intryck.

I en sådan intervju är det viktigt att vara med redan från början, eftersom detta är enda möjligheten att övertyga personalchefen.

1. Vad ska vi veta om dig personligen? – Snälla berätta!

Den personliga frågan är en del av de flesta anställningsintervjuer och bör göra det möjligt för intervjuaren för att få en uppfattning om den sökande.

Om du ställs inför denna fråga är det tillrådligt att inte avslöja för mycket om ditt personliga liv (t.ex. problem i familjen, konflikter med tidigare arbetsgivare eller en för detaljerad karriär). När man besvarar denna fråga bör man fokusera på sådant som påverkar yrkesval, vidareutbildning och befintlig arbetslivserfarenhet.

2. Varför finns det luckor i CV:t?

Frågan om luckor i CV:t är något företag fäster stor vikt vid vikt vid ansökningar till ett fullständigt och kronologiskt korrekt CV

Om det finns luckor i CV:t är det nödvändigt att den sökande kan svara på frågor om sådana luckor i intervjun. Till exempel bör den som varit arbetslös en längre tid betona sitt eget engagemang under denna tid.

Frivilligt arbete, vidareutbildning eller liknande bör därför här påpekas. Som ett resultat av detta inser personalchefen att sökanden var aktiv även i svåra tider för att komma tillbaka till anställning.

3. Vilka är dina personliga styrkor?

Anställningsintervjuer frågar ofta om den sökandes styrkor. På så sätt ger intervjuaren den sökande ytterligare en möjlighet att presentera sig. Alla som tillfrågas om sina egna styrkor bör betona sin motståndskraft, pålitlighet och flexibilitet. Dessutom gör det ett gott intryck om du svarar på frågan om dina styrkor på ett sådant sätt att ditt eget engagemang blir tydligt.

4. Vilka är dina svagheter?

Under anställningsintervjun frågas om potentiella svagheter upprepade gånger. Om så är fallet bör den sökande försöka att inte svara för ärligt. Det är bättre att presentera dina egna svagheter som styrkor. Du kan till exempel koppla befintliga brister till din egen inlärningsförmåga och snabba förståelse. Så gör du tydligt att du värdesätter ständig förbättring och vidareutbildning.

5. Hur bedömer du dig själv?

Många rekryterare frågar i intervjuer hur andra skulle beskriva den sökande. Syftet är att ta reda på vilken självuppfattning det finns och om den sökande kan bedöma sig själv. Genom att svara på frågan blir det dessutom tydligt om du är självkritisk och en lagspelare.

6. Varför har du sökt denna tjänst?

En fråga som nästan alltid frågas i en intervju, av det svar på vilket den sökande klargör varför han har sökt den önskade tjänsten. Här är det viktigt för den sökande att tydliggöra att den önskade tjänsten motsvarar de egna intressena. Dessutom bör svaret fungera som skäl för ansökan.

8 . Vad vet du redan om vårt företag?

Alla som söker sig till ett företag bör redan informera sig själv i förväg hur det är uppbyggt, vilka produkter eller tjänster det erbjuder och vilken kompetens som krävs för den önskade tjänsten. Eftersom HR-chefen kommer att ställa frågor i intervjun, genom vilka han vill ta reda på hur mycket du kan identifiera dig med företaget, dess tjänster och produkter när du anställs.

9. Varför är du rätt person för jobbet?

När HR-chefen på ett företg frågar sökande, varför han ska ges tjänsten, brukar han vilja testa hur den sökande hanterar stressiga situationer och ge honom ytterligare en möjlighet att presentera sina styrkor.

10. Vilka ämnen handlar för närvarande politik och näringslivet om?

Många HR-chefer vill ta reda på i anställningsintervjuer vilken typ av allmän kunskap de har den sökande har. Av denna anledning ställs ofta frågor om aktuella händelser och den sökandes inställning till dem. För att besvara sådana frågor adekvat kan det vara meningsfullt att läsa dagstidningarna noggrant inför en intervju.

11. Varför vill du lämna ditt tidigare företag?

Det är alltid intressant för ett företag för att veta varför en sökande vill lämna sitt tidigare företag. När den sökande besvarar denna fråga bör den sökande undvika att ta upp tvister eller andra problem i det gamla företaget. Det är snarare viktigt att betona att du ser den önskade tjänsten i det nya företaget som en utmaning att utvecklas professionellt.

12. Har du några frågor till oss?

De flesta HR-chefer ger sökande möjlighet att ställa frågor själva. Det är en tydlig indikation på den sökandes engagemang och intresse om han ställer frågor i intervjun som han anser vara viktiga.

Det kan handla om frågor om vidareutbildningsmöjligheter, prövotidens längd eller prioritering av den önskade tjänsten. Du bör inte fråga om helgdagar eller specifika arbetstider, eftersom det kan ge intrycket av att du är oflexibel.

By Backbyskolan

Lämna ett svar

Relaterade artiklar