Studerande

Vilken tid på dygnet är det bäst att plugga?

Vilken tid på dygnet är det bäst att plugga?

Oavsett om det gäller skolan, för läkarstudier eller en senare specialistutbildning - lärandet följer dig genom hela livet. Ständiga innovationer och vidareutvecklingar säkerställer att läromedlet aldrig tar slut. Ämnet "lärande" stannar inte heller vid hobby- och fritidssektorn. Men när är den bästa tiden att studera? Hur säkerställer du att läromedlet tas upp och bearbetas effektivt? Inlärningstakten bestäms av många faktorer – en av dem är tiden på dygnet. Vid vilka tider på dygnet är det värt att lära sig? För att komma direkt till saken: alla är olika och mottagliga vid olika tider på dygnet. Medan vissa föredrar att studera…
Läs mer
Effektivt Lärande: 5 Tips för Provförberedelser [Plugga Inför Prov]

Effektivt Lärande: 5 Tips för Provförberedelser [Plugga Inför Prov]

Mycket material, lite tid och stress över prov? Få inte panik – vi delar medoss av våra bästa råd om hur du förbereder dig mest effektivt för ditt prov. Vi stöter på viktiga prov gång på gång i livet, även efter skolan. Oavsett om det är en masterexamen, tenta, genomgången av vidareutbildning eller en utbildning. För att nå professionella mål är det alltid nödvändigt att förbereda sig för mindre och större tentor. Särskilt när mycket material ska läras in på kort tid är det viktigt att följa en tydlig strategi när man förbereder sig inför tentamen. Med följande tips sparar…
Läs mer
Hur Lär jag mig Bäst?  – 7 tips för Skola, Universitet, Tentor & Prov

Hur Lär jag mig Bäst? – 7 tips för Skola, Universitet, Tentor & Prov

De som inte lär sig kommer att hamna vid sidan och riskera sin examen. Mina 7 tips kommer att göra det lättare för dig att lära dig. Cirka 500.000 studenter studerar för närvarande vid svenska universitet. Jag kan inte bedöma om alla elever är där med full entusiasm. Men de flesta av dem har säkert bara ett mål: ett framgångsrikt avslut. Det är klart att det inte går av sig självt. Det är inte annorlunda med elever heller. För vissa räcker det att bara lyssna på läraren och anteckna i klassen. Andra måste också sätta sig och plugga hårt på…
Läs mer