Effektivt Lärande: 5 Tips för Provförberedelser [Plugga Inför Prov]

Mycket material, lite tid och stress över prov? Få inte panik – vi delar medoss av våra bästa råd om hur du förbereder dig mest effektivt för ditt prov.

Vi stöter på viktiga prov gång på gång i livet, även efter skolan. Oavsett om det är en masterexamen, tenta, genomgången av vidareutbildning eller en utbildning. För att nå professionella mål är det alltid nödvändigt att förbereda sig för mindre och större tentor.

Särskilt när mycket material ska läras in på kort tid är det viktigt att följa en tydlig strategi när man förbereder sig inför tentamen. Med följande tips sparar du tid medan du studerar och har fortfarande den bästa chansen att bemästra provet.

Följande tips sparar tid när du studerar och ger dig fortfarande den bästa chansen att klara provet .

1: Få en överblick

För strukturerad tentamensförberedelse är det ett grundläggande krav att få en överblick över hela ämnet. För att göra detta rekommenderar vi att du först samlar in allt relevant material – till exempel manus, anteckningar från kursen, material som har gjorts tillgängligt på onlineplattformar etc. Utvärdera sedan vad som är relevant för tentamen.

Nu vet du vad och hur mycket du måste plugga inför provet. Detta är viktigt för att skapa lärande eller schema. Särskilt vid stora tentor med mycket material är det nödvändigt att dela upp materialet och tiden väl. Planera tillräckligt med viloperioder. Du kommer att behöva dessa för att internalisera det du redan har lärt dig och för att lagra det i ditt minne på lång sikt.

Till exempel: antag att du har en tentamen på gång om två veckor, för vilken du ska behärska innehållet i 24 kapitel i en lärobok: I det här fallet skulle det vara tillrådligt att ta itu med två kapitel om dagen. Sedan har du två vilodagar mellan inlärningsfasen och tentamen. Under dessa två dagar kan du unna dig variation och undermedvetet bearbeta det material du redan har absorberat.

2: Sammanfatta läromedlet

För att lära sig komplext innehåll kan det vara bra att skriva en egen sammanfattning. Detta främjar förståelsen för de ämnen som behandlas och gör det också lättare att memorera vissa områden. Särskilt vid muntliga prov är det också viktigt att kunna återge materialet med egna ord. Det egenskrivna manuset hjälper också. Speciellt om du vill gå igenom materialet upprepade gånger är det vettigt att sammanfatta innehållet med punktpunkter. Dessutom, om du är en visuell elev är det en bra idé att konsultera grafer och diagram för bättre förståelse.

3: Tänk på dina egna prestationsfaser

Det är ingen mening att gå igenom sida efter sida med läromedel om det omedelbart försvinner ur minnet. Studier visar att vi behåller information bättre vissa tider på dygnet än andra. Tiderna på dygnet beror dock mycket på personlig rytm.

Morgonpigga personer når sin kreativa topp ungefär en timme efter att ha vaknat. I ungefär fem timmar från det är en bra tid att lära dig. Efter det är det viktigt att ta en paus för att förhindra koncentrationsbrist.

Personer som går upp senare behöver lite längre tid på morgonen för att komma igång. Din bästa prestationsfas börjar inte förrän två till tre timmar efter att du vaknat. Efter det är de dock väldigt mottagliga – förutsatt att de tar regelbundna pauser

4: Lär dig att underlätta plugg med historier

Oavsett om det är visuell eller auditiv elevtyp: Vi lär oss bäst i berättelser. Underskatta därför aldrig kraften i historier. Det kan vara bra att använda din fantasi, särskilt med mycket torra eller monotona materialområden.

Till exempel är det lätt att komma ihåg sifferkombinationen 23914301 om du tänker på en liten historia om den. Det finns många exempel där du kan hitta på historier för att memorera något. Detsamma fungerar naturligtvis inte bara för siffror, utan även för listor eller komplicerade tekniska termer

5: Förbered dig inför tentamen

För att vara avslappnad och optimistisk inför provet är det inte bara viktigt att vara väl förberedd innehållsmässigt. När allt kommer omkring vill du spegla dina kunskaper vid en viss tid och plats. Förberedelserna för detta bör börja åtminstone dagen innan.

Planera din resa väl. Känner du till rummet där tentamen äger rum? Vart ska man gå i byggnaden? Förbered allt du behöver (till exempel pennor, block, verktyg, miniräknare, vatten och så vidare) och placera dem så att du inte glömmer något på morgonen.

Det är bäst att ställa två väckarklockor – om en misslyckas. Med känslan av att vara väl förberedd kan du slappna av och sova lugnt på kvällen innan tentamen.

By Backbyskolan

Lämna ett svar

Relaterade artiklar