Hur du Övervinner Hinder som Motverkar din Personliga Utveckling

Personlig utveckling sker inte genom att arbeta mer och hårdare. Det handlar inte om att eliminera underskott – utan om att känna igen och lösa inre självblockeringar och slutligen växa professionellt och personligt så som vi vill och förtjänar.

I denna artikel går vi igenom 5 tips om hur du övervinner hinder som motverkar din personliga uveckling.

5 tips för att lösa blockeringar på jobbet och för att utveckla vår potential:

1. Övervinna rädsla: Att misslyckas, att svika, att inte vara tillräckligt bra… Vi missar möjligheter eftersom risken verkar för hög och vi föreställer oss katastrof. Motpuls: Nyfikenhet, mod, oräddhet. strategi: t.ex. Motvisualisering. Visualisera din katastrof. Ta bort bilden och ersätt den: Hur skulle den positiva varianten se ut? Hur skulle det behöva göras så att du inte längre är rädd?

2 . Tro på dig själv: Vi litar ofta inte på oss själva, vi har självtvivel – även om alla vi gör och kan så mycket! ”Kan jag ens göra det? Det kommer jag absolut inte att kunna göra.” Vi föredrar att låta andra ha företräde och vill skydda oss från avslag. Motpuls: Förtroende, opartiskhet. Strategi: Fortsätt bygga och motivera dig själv mentalt: ”Självklart kan du göra det! Jag har fått mycket erfarenhet och har ett stort nätverk av människor som jag alltid kan be om hjälp!”

3. Förbättra orienteringen: Jag vet inte var våra styrkor finns och vad vi kan bidra med, bristen på plan och orientering sprider sig. Vi kanske har idéer, men ingen aning om hur vi ska genomföra dem. Och så vi föredrar vi att stanna i komfortzonen. Motimpuls: Uppmärksamhet på egna resurser, nyfikenhet, kreativitet. Strategi: Bli din egen expert! Vad är du bra på, vad vill du fortfarande lära dig? Få stöd för att lära känna varandra bättre och lära dig om möjligheter där och hur dina styrkor bäst kan tillämpas.

4. Brott mot reglerna: Det finns tydliga regler för allt – och du måste hålla dig till dem. Vi tänker ofta så. Genom vår strikta orientering mot föråldrade eller godtyckliga regler skapar vi en vilseledande trygghet, men vi blir strikta, smala och små mot oss själva och andra. Motimpuls: Kreativitet, uppfinningsrikedom, fantasi.  Strategi: Våga bli en game changer då och då! Vänd ”Jag fortsätter som förut, då är det ingen risk” till ”Jag ska tänka på ett koncept och även skriva ner riskerna!” Detta är mycket mer lösningsorienterat.

5. Upprätthållande konflikter: De orättvisa överordnarna, de inkompetenta medarbetarna, de arga kunderna – en miljö präglad av frustration, stress och misstro skadar alla och hindrar oss från att utveckla vår potential. Motpuls: mod, generositet, tillit. Strategi: prata, prata, prata! Man kan ha olika åsikter och säga så. Var generös, välvillig och förlåt misstag. Att dela ärligt och regelbundet med andra är viktigt för att skapa en miljö där alla gärna bidrar.

By Backbyskolan

Lämna ett svar

Relaterade artiklar