Hur du Håller Spännande Föreläsningar – Tips för att få Folk att Lyssna På Dig

De flesta känner sig blyga över att behöva hålla en föreläsning eller presentation när de klättrar på karriärstegen. Detta är utan tvekan en av de mest obehagliga arbetsuppgifterna i vardagen och är en riktig mardröm för många.

Med några knep kan du dock göra din presentation intressant och lämna talarstolen och hålla ett riktigt bra tal.

I skolan ges presentationer vanligtvis i grupp; även på universitetet kan man fuska sig igenom utan att behöva hålla en presentation.

Med undantag för muntliga prov består aulan till största delen av vänner och bekanta. Situationen att stå framför en grupp främlingar, som också kan vara konkurrenter, lärs inte ofta ut i skolan och är också svårt att lära sig, eftersom det är svårt att studera verkligheten långt borta från operativ praktik.

Scenerfarenhet som förvärvas tidigt kan användas senare i livet och vara till stor hjälp, men är svårt att komma ikapp i vuxen ålder.

För personer utan rutin att ställa upp inför främlingar kan upplevas svårt och jobbigt. Det finns dock tekniska och psykologiska hjälpmedel.

Föreläsningar med bilder eller projektor

Att hålla föreläsningar är i allmänhet lättare om du använder en presentation eller projektor: Bilder gör det lättare för publiken att förstå innehållet för att illustrera.

Dessutom, till skillnad från det talade ordet, är det skrivna ordet relativt fritt från missförstånd och har längre hållbarhet. Om du måste hålla föreläsningar om ett ämne oftare, underlättar även bilder förberedelserna eftersom de kan användas igen.

Bekämpa scenskräck

För att bekämpa scenskräck är det också bra om du kan ”gömma” dig själv: att använda en bild som kastas på väggen gör att du blir mindre utstirrad av publiken. Den nervösa påfrestningen minskar därmed avsevärt och att hålla föreläsningar leder inte längre till rött ansikte och svettiga händer.

Använd inte för mycket text

Det är också viktigt att inte använda för mycket text: Ett långt tal har vanligtvis en sövande effekt på publiken, särskilt eftersom inte alla är födda till att vara talare. Människans mottaglighet varierar i alla fall från person till person: Medan vissa deltagare kan fråga efter mer information, kan det finnas andra som vill göra anteckningar så att de kan arbeta igenom innehållet på egen hand. För att undvika omedvetet urval bör föreläsningen vara rik på information och fattig på överflödiga ord.

Lämna tillräckligt med tid för att läsa

Av liknande skäl bör bilderna som används vara platta: Det finns människor med synnedsättning eller lässvårigheter. En bild skriven eller målad för tätt kommer att göra det omöjligt för dessa personer att följa föreläsningen, vilket i sin tur kommer att skyllas på föreläsaren. Det bör finnas tillräckligt med tid för den ”svagaste” deltagaren att skriva ner innehållet eller formulera frågor.

Må bra med dig själv

I övrigt är ditt eget sinnestillstånd extremt viktigt. När du ska hålla föreläsningar är du i centrum för uppmärksamheten.

Ditt klädval ska passa för tillfället, även om det är bättre att bära kläder som du har använt tidigare – en ny klädsen kan öka känslan av otrygghet. Innan föreläsningen ges bör man dra sig tillbaka några minuter för att koncentrera sig och även för att lugna ner sig.

Om man tar hänsyn till dessa tips är det enda som återstår att strukturera presentationen med övertygande argument. Då står inget i vägen för framgång.

By Backbyskolan

Lämna ett svar

Relaterade artiklar