Förhandlingsförmåga – Hur du stärker din Övertalningsförmåga

Förhandlingspartner strävar under denna process efter att vara övertygande och att uppnå att personliga utvärderingar relaterade till ämnet för förhandlingarna accepteras och värderas.

Konsten att förhandla bör leda till att partnern accepterar föremålet för förhandlingen så snabbt och villkorslöst som möjligt.

Förhandling bygger på flera grundläggande element. Ett av dessa element, som enormt stärker övertalningskraften, är den befintliga kunskapen om den fråga som ska förhandlas. Denna faktor kallas omfattande expertis och etablerar först en gemensam konsensus.

Inom förhandlingskonsten spelar ett logiskt förhållningssätt en avgörande roll om förhandlingar ska leda till framgång. Strategin och taktiken för att genomföra förhandlingar är en sak. Förhandlingsförmåga relaterar till psykologisk förståelse och påverkansförmåga och övertalningsförmåga. Detta bygger främst på kommunikationskonsten, retorikens konst

Retorik är avgörande

Retorik är avgörande när man förhandlar. Detta inkluderar den språkligt väl genomtänkta presentationen av de förhandlade fakta. Det innebär att inom förhandlingskonsten förmedlas tankar på ett sådant sätt att de lätt kan förstås av förhandlingspartnern. Visualitet och lämpligt ordval är lika viktigt som en enkel och lättförståelig förklaring.

Grundliga förberedelser

Förhandlingar kräver noggranna förberedelser. Det måste finnas säkerhet vad gäller specialistkunskap och expertis; formulerade nyckelpunkter, skisser eller numeriska värden är till hjälp. En datorstödd presentation är också effektiv och ger underlag för att inte tappa den ”röda tråden” i förhandlingar.

Utseende och ansiktsuttryck

Introducera yttre egenskaper som ansiktsuttryck, utseende och gester för att på ett övertygande sätt implementera lämpliga känslor. När du talar, var uppmärksam på lämplig intonation. Förhandlingspartnerns attityder bör beaktas och inkluderas i förhandlingarna.

Naturlig förekomst

Ofta den bästa förhandlingsförmågan är när inga överdrivna retoriska metoder används. Förhandlingsförmåga består i att vägleda kommunikationen på ett ärligt, rättvist och opåverkat sätt. Om en förhandlingspartner verkar för artificiell, perfekt och onaturlig, är förhandlingskonsten inte effektiv.

Goda kunskaper om den mänskliga naturen

Att förstå förhandlingspartnern på en psykologisk nivå spelar en mycket viktig roll i förhandlingsförmågan. Eftersom den mentala komponenten och de så kallade emotionella och instinktuella aspekterna alltid spelar in när man förhandlar, är en god kunskap om den mänskliga naturen optimal när man förhandlar.

Detta måste paras med en stark förmåga att uppfatta den andra personen, för vilken det till exempel är nödvändigt att förhandlingspartnern kan prata färdigt. När man förhandlar lyssnar folk utan att visa otålighet eller nervositet. Att observera och ställa frågor är en del av förhandlingskonsten, så att förhandlingarna inte blir enformiga, tråkiga och intresset tappas. Så här håller förhandlingarna liv.

Skapa en förtroenderelation

Det är fördelaktigt om förberedelserna inför förhandlingen även innebär att man framkallar förhandlingsrelevanta egenskaper hos förhandlingspartnern. Det är svårt att förhandla med främlingar och att visa övertalningsförmåga. I de flesta fall är det först nödvändigt att skapa en förtroenderelation genom ett personligt och självsäkert utseende (outfit) och ett vänligt, taktfullt sätt.

Ställ kompromisser och eftergifter

Innan man förhandlar bör man vara tydlig med vilka kompromisser som kan göras och i vilken utsträckning eftergifter är möjliga.

Övertalningskraften ligger i att stödja sina egna åsikter och åsikter med känslor, vilket kan implementeras genom talflödet och uttryckssättet. Lämpliga ordval, undvikande av personliga åsikter och teknisk kompetens i ämnet för förhandlingen, exakt logiskt tänkande och tydlig målsättning kan göra förhandlingen framgångsrik och fördelaktig för alla parter.

By Backbyskolan

Lämna ett svar

Relaterade artiklar