Knep mot brist på Kreativitet – Tips vid Brist på Kreativitet

Blank slate Syndrome är ett fenomen som många människor är bekanta med, särskilt när de är i stressiga situationer som tentor och bristen på kreativitet slår till.

Det är ofta svårt att beskriva en uppgift trots att själva uppgiften är formulerad. En så kallad black-out, som innebär att det helt enkelt inte finns några tankar kring det aktuella ämnet är blank slate syndrome. Detta är inte brist på kreativitet utan kan bero på att uppgiften, målet inte är tydligt igenkännbar eller förstått, destinationen är för oprecis eller texten verkar för lång först.

Ibland märker människor brist på idéer och kreativitet när de har för många idéer och svar redo i detta ögonblick. Hjärnan kan inte behandla allting så snabbt och kan inte sättas på papper på ett tydligt strukturerat sätt under tidspress.

Det är en missuppfattning att orsaken till detta är ens egen brist på kreativitet och otillräcklig innovationsförmåga. Brist på idéer och leder ofta till att människor hamnar i planlösa funderingar. Idisslande är ineffektivt och leder inte till något resultat.

Gynnsamma förhållanden för att undvika effekten brist på kreativitet, är träningsenheter, som också kallas kreativitetsträning. De hjälper till att förhindra ”black outs”.

Ta dig tid och gör små deluppgifter

Ett beprövat tips för att arbeta mot brist på kreativitet är att ta dig tid och för att lugnt klargöra uppgiften. Det visar sig vara extremt fördelaktigt att dela upp rubriken eller uppgiften i små deluppgifter. Dessa är mycket lättare att arbeta med och låter idéer gro bättre än en ostrukturerad och genomtänkt helhetsuppgift i all dess komplexitet. Tack vare den tydliga strukturen kan detaljer förstås bättre och arket fylls gradvis upp genom att beskriva i enskilda steg. Grunden för att undvika brist på kreativitet ligger i analysen

Ta små steg

Brist på idéer och kreativitet är ofta ett resultat av tidsbrist och tidspress. Av denna anledning är det viktigt att ge dig själv tillräckligt med tid, eventuellt att skjuta upp möten eller att ta itu med dokumentet flera gånger. Det är tillrådligt att vara tydlig med hur lång tid som krävs för att uppgiften eller problemet ska beskrivas. Detta tar bort trycket och förhindrar blockeringar i tänkande och kreativitet, eftersom kreativitet inte alltid startar med en knapptryckning.

Börja med uppgiften och skriv ner det som du spontant kommer att tänka på. Tankarna kan organiseras senare. Punkter eller enkla anteckningar eller skisser är till hjälp och få igång sinnet igen. Du kan starta uppgiften bara genom att skapa en disposition eller genom att först plocka isär det övergripande problemet. Oftast verkar det inte så kaotiskt längre och att det inte ska hanteras, eftersom mindre steg ofta är bättre att tänka över, då kommer idéerna oftast automatiskt.

Dålig motivation äter upp energi

Ett användbart tips mot blank slate-syndromet är att börja med uppgiften och mentalt föreställa sig en situation som kan matcha situationen. På grund av den mångsidiga praktiska erfarenheten och kunskapen är detta inte svårt och enormt hjälpsamt, så att bladet kan beskrivas med bra texter. Din egen dåliga motivation, som består i att säga till dig själv, jag kan inte komma på någonting, tar upp onödig energi och urartar till grubblande tänkande.

By Backbyskolan

Lämna ett svar

Relaterade artiklar