Lär dig Självmotivation – 7 Tips för att Motivera dig Själv

Det finns inget värre för ett företag än omotiverade anställda. Men det är också viktigt för medarbetaren själv att vara motiverad, annars blir arbetet snabbt tråkigt och prestationen sjunker. Om du saknar motivation på jobbet bör du lära dig självmotivation, för det är det första steget mot ett bättre en arbetsmoral och en framgångsrik karriär.

Tips 1 – Ta med gott humör

En av de viktigaste förutsättningarna för att vara motiverad på jobbet är ett gott humör. Men detta händer bara om du trivs med ditt jobb. Det är därför det är viktigt att fortsätta påminna dig själv om varför du gillar ditt jobb, varför det ger dig glädje. Om du vet exakt varför du gillar ditt jobb kommer du att gå in på kontoret med gott humör och prestera bra. Dessutom kommer din egen glädje också att föras vidare till dina kollegor och säkerställa en bättre arbetsatmosfär, eftersom glädje smittar, även på jobbet.

Tips 2 – Sätt upp mål för dig själv

Den största motivationen för medarbetarna är mål som de vill uppnå. Att arbeta mot ett mål (högre lön, befordran, beröm) är otroligt motiverande och driver på goda arbetsprestationer. Om du vill lära dig självmotivation bör du vara tydlig med dina mål och sträva efter dem med all konsekvens.

Tips 3 – Förbered dig internt

För att motivera dig att slutföra en uppgiftsmetod kan det vara vettigt att gå igenom de nödvändiga arbetsstegen i huvudet innan du börjar och att föreställa dig det ögonblick då uppgiften faktiskt kommer att slutföras. När du åstadkommit något är du nöjd och stolt över dig själv. Genom den inre förberedelsen kan du föredra denna känsla och motivera dig själv med den.

Tips 4 – Arbete hör hemma på arbetsplatsen

För att motivera dig själv är det också nödvändigt att lämna jobbet där det hör hemma, nämligen på jobbet. Även om det inte alltid är lätt ska inget arbete tas hem. För ingenting är mer skadligt för motivationen än att inte hitta ett slut. Du behöver viloperioder för att motivera dig själv för nya uppgifter och självpåtaget arbete hemifrån är kontraproduktivt.

Tips 5 – Lär dig att motivera dig själv genom schemaläggning

Många anställda är omotiverade eftersom de inte kan övervaka kommande uppgifter eller inte vet hur de ska ställa sig till ett projekt. Därför är det viktigt för egen motivation att ta fram ett schema. Du kan använda detta som en guide och fortsätta att kontrollera de framsteg du redan har gjort. Denna form av självmotivation hjälper inte bara till att slutföra en uppgift, utan leder också till ett strukturerat arbetssätt

Tips 6 – Sätt en deadline

Det är viktigt för företag att pågående uppgifter kommer att slutföras vid ett visst datum. Därför brukar det finnas en så kallad deadline för projekt. Om du sätter dig en sådan tidsram utsätts du för en viss tidspress, men det har en positiv effekt på arbetsprestationen eftersom det i många fall främjar motivationen.

Tips 7 – Belöna dig själv

Den som har utfört en viktig uppgift för sitt företag vill självklart också få ett erkännande för det, vilket företaget inte alltid ger. Att lära sig motivera dig själv innefattar därför också att belöna dig själv när du bemästrat en utmaning väl. En god måltid, en shoppingrunda eller liknande kan öka din egen motivation oerhört och ge dig ny kraft inför kommande uppgifter.

By Backbyskolan

Lämna ett svar

Relaterade artiklar