Anställningsotrygghet – Orsaker, Konsekvenser och Åtgärder

Ångesten för sin egen yrkesframtid kan vara riktigt påfrestande. Låt dig inte bli orolig. Ta din professionella framtid i dina egna händer.

I dagens samhälle är ett tryggt jobb inte längre en självklarhet. Det finns ofta en tidsbegränsning, särskilt för nyanställda. Men även efter utgången av denna första tidsgräns behöver det inte finnas en fast anställning. Så vickar du från det ena visstidskontraktet till det andra och hoppas på att en dag få ett permanent arbetskontrakt. Alla kan inte hantera den här situationen. Särskilt personer med sämre självförtroende.

Nivåer av anställningsosäkerhet

Men även en fast anställning ger inte alla en känsla av anställningstrygghet. Det finns olika anledningar till detta – och utifrån dessa skäl måste en tydlig differentiering göras.

1. Allmän samhällelig anställningsotrygghet
Många arbetstagare är oroade över mycket allmänna faktorer (som arbetslöshetssiffror eller problem inom specifika sektorer av ekonomi).

2. Allmän osäkerhet på arbetsplatsen
När företag brottas med ekonomiska problem uppstår rykten inom dessa företag, även om inga för närvarande officiella uttalanden om läget i bolaget har gjorts.

3. Akut individuell anställningsotrygghet
Så snart ekonomiska problem tas upp öppet i företaget och information om omstruktureringsåtgärder ges börjar enskilda anställda tänka på sin framtid i företaget

4. Förväntan om förlust av jobb
När de första uppsägningarna görs i företaget ser många anställda sitt eget jobb i riskzonen.

Konsekvenser av anställningsotrygghet

Med ökad anställningsotrygghet ökar medarbetarens risk för ångest, depression och stress. När allt kommer omkring måste alla som oroar sig för sitt jobb ofta brottas med enorm psykisk stress eftersom de inte bara ser sin professionella framtid i fara, utan också är oroade över sin egen framtid. Ingen inkomst utan arbete – utan inkomst, betalning av löpande kostnader är inte säkrad och det finns risk för skuld.

Dessa psykiska påfrestningar leder ofta till ytterligare hälsoproblem.

Arbetarproblem

Beroende på arbetaren kan kvaliteten på arbetet lida av osäkerhet i anställningen. Om du inte ser några möjligheter för dig själv i ett företag tappar du snabbt motivationen när du gör ditt jobb. För att komma ur denna situation anser många anställda att det är nödvändigt att söka nytt jobb i ett tidigt skede – även om deras rädsla kan vara ogrundad. Som ett resultat kan företaget förlora bra medarbetare.

Prata med arbetsgivaren kan hjälpa

Det är värt att försöka prata med din chef.

En bra arbetsgivare handlar öppet och ärligt med sina anställda och informerar dem om eventuella problem. På så sätt skapar han förtroende och mer tillfredsställelse bland medarbetarna, vilket i sin tur leder till mer motivation på jobbet.

Men ofta cirkulerar bara rykten i företaget utan någon konkret grund . Dessa bör tas upp och diskuteras. För inte alla rykten om den ekonomiska situationen stämmer överens med företagets faktiska situation – precis som rykten om planerade omstruktureringsåtgärder inte behöver stämma överens med verkligheten.

Hur kan du som anställd aktivt bidra till anställningstrygghet?

Alla som bryr sig om sitt jobb bör internalisera följande: den som för företaget är oumbärlig behöver faktiskt inte frukta för sitt jobb. Men hur blir man en oumbärlig del av ett företag?

Här spelar förstås ens egen arbetsprestation och kvalifikationer en enorm roll. Den som har gått en bra lärlingsutbildning och tar med sig gedigen specialistkunskap till sitt jobb har en viktig fördel. Däremot måste man tänka på att till exempel arbetsprocesser förändras över tid och anpassas till nya tekniker, eller så träder nya regler och lagar i kraft som är relevanta för det dagliga arbetet. Av den anledningen är det ett bra råd att fortsätta utvecklas.

Till exempel är vidareutbildning eller träning ett bra sätt att hålla sig uppdaterad. Arbetsgivaren står ofta för kostnaderna för beställda vidare- och fortbildningskurser. Men om du bestämmer dig för att göra detta själv är din arbetsgivare inte skyldig att stå för kostnaderna. Men det ligger också i företagets intresse om de anställda fortsätter att utbilda sig. Därför erbjuder många arbetsgivare att förskottera kostnaderna, till exempel som en del av ett löntagarlån. I det här fallet är det värt att prata med din arbetsgivare.

Skillnad i vidareutbildning och fortbildning

Vidareutbildning är en åtgärd i syfte att ytterligare kvalificera sig i det aktuella arbetet.

Fortbildning syftar däremot till att utöka kvalifikationsprofilen och behöver inte vara direkt relaterad till det aktuella jobbet.

By Backbyskolan

Lämna ett svar

Relaterade artiklar