Statisk kontra Dynamisk Lagerhållning – Hur man Hanterar Lager

I många företag utgör lagret en hög kostnadsfaktor. Effektiv användning och optimalt utnyttjande av lagerkapacitet bör därför eftersträvas.

Korrekt organisation av lagret spelar en mycket viktig roll i handeln. Här finns trots allt en enorm potential för att spara kostnader och tid och samtidigt öka arbetsproduktiviteten. För att göra processerna i lagret och hanteringen av lagret så effektiva som möjligt är det nödvändigt att utnyttja det tillgängliga lagerutrymmet optimalt.

Det finns vanligtvis två typer av lagerorganisation – statisk och dynamisk lagerhållning. Båda organisatoriska alternativen har sina fördelar, men också nackdelar.

Statisk lagring

Statisk lagerhållning kallas också för ett fast platssystem. Förklaringen till denna typ av organisering är att varje lagrad artikel tilldelas en fast plats. Artikeln får därför egentligen bara lagras på denna plats.

Preferential

Om varje artikel har sin fasta plats på lagret är utbildningen av nya medarbetare mycket enklare. Dessutom kan lagret kartläggas snabbt och enkelt, vilket också underlättar inventeringen. Detta gör det enkelt att se om föremål saknas eller om det finns för många av dem. Detta innebär att ett varuhanteringssystem kan undvaras.

Nackdelar

För säsongsvaror kan förvaringsutrymmena överbelastas under högtrafik. Utanför säsongen kan förråden stå tomma eftersom de inte lätt kan fyllas med andra föremål. Detta resulterar i ett genomsnittligt lagerutnyttjande på bara 60 procent. De lediga lagerplatserna representerar också kapitalbindning, vilket driver upp företagets fasta kostnader.

Dynamisk lagerhållning

Dynamisk lagerhållning kallas också för kaotisk lagerhållning eller på engelska ”free space system”. Av detta kan man redan gissa att det inte finns någon fast förvaringsplats för en artikel. Snarare tilldelas artiklarna till valfritt ledigt utrymme i lagret.

Organisation av dynamisk lagerhållning

Alla lagringsplatser och föremål måste registreras digitalt i ett varuhanteringssystem eller med hjälp av affärssystem. Varje föremål får en streckkod och varje förvaringsplats får koordinater som läggs in digitalt i programmet. Varje lageranställd kan använda en streckkodsläsare för att digitalt registrera alla lagerrörelser så att de kan kontrolleras.

Fördelar

Om föremålen kan förvaras på valfritt utrymme innebär det att en mer effektiv användning av lagringsutrymmet är möjligt. På så sätt är det också möjligt att reagera mer flexibelt på ett fluktuerande lager eller ett byte av sortiment. Varuhanteringssystemet som används optimerar också plockning och lagring och hämtning av varor.

Nackdelar

Tydligheten i dynamisk lagerhållning kan endast garanteras i samband med ett varuhanteringssystem eller ett affärssystem. Om systemet som används misslyckas innebär det en enorm sökinsats för lagerpersonalen. Dessutom kan sådana system bara garantera en smidig process om de anställda anger data för artiklarna inklusive lagringsutrymmet korrekt i systemet. Detta gäller både lagrade föremål och borttagna föremål.

Vilken organisationsform för vilket företag?

Statisk lagerhantering är särskilt lämpligt för företag med ett överskådligt lager som ger tillräckligt med utrymme. Dessutom ska mängden varor vara hanterbar och lagret ska inte fluktuera om möjligt. Dynamisk lagerhållning är däremot särskilt lämplig för företagare med ett stort antal varor med täta sortimentsbyten och begränsat lagerutrymme.

I praktiken finns det är alltid blandade former av statisk och dynamisk lagerhållning. Det är också vettigt, eftersom fördelarna med båda formerna av lagerorganisation kan användas. Det är till exempel vettigt att tilldela toppsäljare en fast, lättillgänglig lagringsplats och dynamiskt organisera resten av lagringen.

Sammanfattning

I lagerorganisationen skiljer man på statisk och dynamisk lagerhållning. Båda formerna har sina fördelar. Vilken form du väljer bör inte minst bero på storleken på lagret och varulagret. Ett varuhanteringssystem kan vara särskilt användbart för lagerhantering i stora och förvirrande lager med ett stort lager. Dessutom kan en kombination av båda organisationsformerna vara vettig för att göra lagret ännu mer effektivt.

By Backbyskolan

Lämna ett svar

Relaterade artiklar