Hur du Skapar Ordning på ditt Skrivbord

Renhet på skrivbordet – detta är ett viktigt krav på att kunna arbeta effektivt, stressfritt och systematiskt. Olika föremål hopar sig på skrivbordet på mycket kort tid och skapar en stor oreda.

Det finns också anteckningar eller mötesplanerare och andra hjälpmedel på skrivbordet, för att inte tala om många skrivredskap. Speciellt för forskning, bearbetning av komplexa frågor eller kreativt arbete krävs ofta flera dokument, vilket snabbt skapar oordning i arbetsområdet.

Skapa ordning på skrivbordet – detta är ganska systematiskt och överensstämmer med vissa genomförda och effektiva åtgärder som snabbt är möjliga. Grunden när du köper ett skrivbord är att det är tillräckligt stort och ger tillräckligt med utrymme. Även om bordet är tomt är det fördelaktigt om utrymmesfördelningen är anpassad efter personliga behov vid arbetet

Kategorierna för underindelning är

  1. Skrivmaterial
  2. andra verktyg som gem, lim, sax, häftapparat
  3. Utrymme för papper
  4. Det mest omfattande skrivbordsområdet bör vara avsett för arbete
  5. Detta är också viktigt att en PC och en telefon kan rymmas.

Rensa skrivbordet helt

Först och främst är det viktigt att röja skrivbordet helt, gå tillväga på ett sådant sätt att ordning skapas genom en grov försortering och översiktsurval av alla dokument. Den kan ses enligt följande kriterier:

  • En stapel för saker som ska tas bort
  • En stapel med saker som ska behållas
  • En stapel med sådant som måste organiseras

Kontorsmaterial alltid på samma plats

Särskilt när deadlines är pressade är det viktigt att hålla ordning på ditt skrivbord. Detta innebär att viktiga verktyg förvaras i ett speciellt utrymme. Därför bör t.ex. hålslagare, brevöppnare, skrivredskap och liknande saker alltid finnas på samma ställe där de är redo att användas och inte kan blandas ihop med andra föremål eller dokument.

Inkorgen

Ett billigt sätt att hålla ordning på ditt skrivbord är att sätta upp en så kallad inkorg. Inkorgen är bara effektiv om brådskande dokument och dokument som måste hanteras under deadlinepress redan är sorterade där. Det finns processer som bara tar några minuter, dessa bör göras omedelbart

Aldrig mer än 3 dokument

I grund och botten, när du arbetar, bör du aldrig ha mer än tre dokument framför dig samtidigt. Resterande handlingar förvaras redo att lämnas in i en särskild förvaringsanläggning. När man arbetar ska man se till att dokument inte hamnar på skrivbordet, eftersom detta snabbt leder till förvirring vilket snabbt skapar kaos på skrivbordet.

Undvik dubbel arkivering

Mycket stök på skrivbordet uppstår när anställda förvarar alla dokument och därmed finns flera uppsättningar av samma dokument. Detta är ofta fallet när alla dokument kopieras många gånger. Om originaldokumentet är tillgängligt kan alla kopior kasseras.

Personliga saker bör undvikas

På många områden har det blivit vanligt att skrivbordet även rymmer personliga saker. Detta resulterar i att utrymme slösas bort i onödan och bör därför undvikas.

By Backbyskolan

Lämna ett svar

Relaterade artiklar