Blog

Varför Anställda är den Viktigaste Tillgången i ett Företag och hur man tar Hand om Dem

Varför Anställda är den Viktigaste Tillgången i ett Företag och hur man tar Hand om Dem

Företag som gör misstaget att ägna mer uppmärksamhet åt sina maskiner än till sina egna anställda slösar bort sin mest värdefulla tillgång. Ett företag lyckas och misslyckas med sina anställda. Du är chef, men ditt företag kan och kommer inte att fungera utan engagerade personer som står bakom dig helt och hållet. Anställda är det viktigaste kapitalet som ett företag har kan ha. Affärsmän måste ha detta i åtanke varje dag och framför allt uppskatta det. Det är inte utan anledning som ämnet arbetsgivarattraktion blir mer och mer polariserat. Ge uppskattning När du har lyckats rekrytera kvalificerade medarbetare till ditt…
Läs mer
Lär dig Självmotivation – 7 Tips för att Motivera dig Själv

Lär dig Självmotivation – 7 Tips för att Motivera dig Själv

Det finns inget värre för ett företag än omotiverade anställda. Men det är också viktigt för medarbetaren själv att vara motiverad, annars blir arbetet snabbt tråkigt och prestationen sjunker. Om du saknar motivation på jobbet bör du lära dig självmotivation, för det är det första steget mot ett bättre en arbetsmoral och en framgångsrik karriär. Tips 1 – Ta med gott humör En av de viktigaste förutsättningarna för att vara motiverad på jobbet är ett gott humör. Men detta händer bara om du trivs med ditt jobb. Det är därför det är viktigt att fortsätta påminna dig själv om varför…
Läs mer
Privat Eller Öppet Kontorslandskap? Fördelar och Nackdelar gör Beslutet Lättare

Privat Eller Öppet Kontorslandskap? Fördelar och Nackdelar gör Beslutet Lättare

Om vi ​​kan arbeta med koncentration beror till stor del på atmosfären på kontoret. Inte bara kollegorna avses, utan framför allt utrymmet som finns. För vissa är det en trosfråga - andra tar det helt enkelt som det kommer: Frågan om anställda får plats i enskilda eller öppna kontorslokaler är inte relevant bara i personlig preferens. Det finns nu till och med studier i detta ämne. Det är värt att titta närmare på dessa mycket olika begrepp. Enskilt eller öppet kontor? Detta är fördelarna och nackdelarna med båda typerna av kontor Arbetar du koncentrerat? Endast möjligt i enskilda kontor Om…
Läs mer
Bekämpa Scenskräck med Dessa 5 tips!

Bekämpa Scenskräck med Dessa 5 tips!

Det finns många yrken där arbetaren måste prata med människor, till exempel som coach i utbildningar, som kundrådgivare eller projektledare. Att prata inför andra kollegor eller kunder på ett företag innebär ofta stress och många har scenskräck inför en presentation. Men redan innan en intervju är många sökande nervösa eftersom de inte vet vem som sitter mitt emot dem, vilka frågor som kommer att ställas och om de uppfyller respektive företags krav. 1. Bekämpa scenskräck genom goda förberedelser För att klara av en presentation utan alltför mycket spänning bör du framför allt förbereda dig väl. För om du är väl…
Läs mer
Arbeta Tillsammans med din Partner – 10 tips för Bra Samarbete

Arbeta Tillsammans med din Partner – 10 tips för Bra Samarbete

De som delar yrkes- och privatliv utsätts ofta för ett hårt prov. För att undvika konflikter, här är några praktiska tips. Par som bestämmer sig för att arbeta tillsammans utgör utan tvekan en stor utmaning för sin relation. Att ha den andra personen omkring sig nästan 24/7 är bara en del av historien. Men även om många detaljer kan utgöra små stötestenar för partnerskapet, talar en sak särskilt för par som ändå bestämmer sig för att arbeta tillsammans: de litar på att de ska göra allt och är övertygade om stabiliteten i deras förhållande. Det är en utmärkt grund. Partners…
Läs mer
Hur du Håller Spännande Föreläsningar – Tips för att få Folk att Lyssna På Dig

Hur du Håller Spännande Föreläsningar – Tips för att få Folk att Lyssna På Dig

De flesta känner sig blyga över att behöva hålla en föreläsning eller presentation när de klättrar på karriärstegen. Detta är utan tvekan en av de mest obehagliga arbetsuppgifterna i vardagen och är en riktig mardröm för många. Med några knep kan du dock göra din presentation intressant och lämna talarstolen och hålla ett riktigt bra tal. I skolan ges presentationer vanligtvis i grupp; även på universitetet kan man fuska sig igenom utan att behöva hålla en presentation. Med undantag för muntliga prov består aulan till största delen av vänner och bekanta. Situationen att stå framför en grupp främlingar, som också…
Läs mer
Hur du Vilar din Hjärna och Förbättrar ditt Minne – Minneshantering

Hur du Vilar din Hjärna och Förbättrar ditt Minne – Minneshantering

Minnet och dess sunda prestanda används - och är viktigt för alla områden i det dagliga livet, särskilt för effektiv organisation av arbetsprocesser. För att förhindra minnesöverbelastning och tillhörande naturliga signaler från kroppen, vilka återspeglas i ökad glömska och minskad mental prestationsförmåga, är det fördelaktigt att vila och lindra minnet. Det finns olika möjligheter till detta, som å ena sidan kräver övning och träning, och å andra sidan avser användandet av vardagliga verktyg och knep. I den moderna ekonomin och de allt mer byråkratiska systemen ökar kraven på människors minnesförmåga. Det gäller inte bara arbetslivet utan även den privata miljön.…
Läs mer
Knep mot brist på Kreativitet – Tips vid Brist på Kreativitet

Knep mot brist på Kreativitet – Tips vid Brist på Kreativitet

Blank slate Syndrome är ett fenomen som många människor är bekanta med, särskilt när de är i stressiga situationer som tentor och bristen på kreativitet slår till. Det är ofta svårt att beskriva en uppgift trots att själva uppgiften är formulerad. En så kallad black-out, som innebär att det helt enkelt inte finns några tankar kring det aktuella ämnet är blank slate syndrome. Detta är inte brist på kreativitet utan kan bero på att uppgiften, målet inte är tydligt igenkännbar eller förstått, destinationen är för oprecis eller texten verkar för lång först. Ibland märker människor brist på idéer och kreativitet…
Läs mer
Förhandlingsförmåga – Hur du stärker din Övertalningsförmåga

Förhandlingsförmåga – Hur du stärker din Övertalningsförmåga

Förhandlingspartner strävar under denna process efter att vara övertygande och att uppnå att personliga utvärderingar relaterade till ämnet för förhandlingarna accepteras och värderas. Konsten att förhandla bör leda till att partnern accepterar föremålet för förhandlingen så snabbt och villkorslöst som möjligt. Förhandling bygger på flera grundläggande element. Ett av dessa element, som enormt stärker övertalningskraften, är den befintliga kunskapen om den fråga som ska förhandlas. Denna faktor kallas omfattande expertis och etablerar först en gemensam konsensus. Inom förhandlingskonsten spelar ett logiskt förhållningssätt en avgörande roll om förhandlingar ska leda till framgång. Strategin och taktiken för att genomföra förhandlingar är en…
Läs mer
4 Tips att Visa Tacksamhet till Anställda – Öka Anställdas Motivation

4 Tips att Visa Tacksamhet till Anställda – Öka Anställdas Motivation

I stora företag med många anställda är det viktigt att motivera dem om och om igen. För faktum är att motiverade medarbetare jobbar bättre, är mindre sjuka och bidrar till en god arbetsmiljö. Men hur kan anställdas motivation se ut och vem är ansvarig för den? Att säga tack och berömma dem? Att tacka en anställd för ett väl utfört arbete är vanligtvis ett jobb för chefen eller närmaste chef. Om en anställd personligen får beröm av chefen har detta inte bara en positiv effekt på denna ena medarbetare, utan på alla som arbetar med honom. Ett tack från chefen…
Läs mer