Introduktion av Nyanställda – Checklista och Råd

I företag anställs nya medarbetare konstant. Givetvis beror detta på företagets storlek och tillväxt. I början av en ny anställning krävs en utbildning så att en ny kollega kan hitta runt i hans arbete. Se vår checklista för hur du introducerar en nyanställd till din organisation.

1. Säkerhetsinstruktion

För det fall säkerhetsföreskrifter ska iakttas i företaget ska den nyanställde närvara när dessa bestämmelser instrueras och gås igenom.

2. Överlämna företags-ID-kort

Om den nyanställde behöver ett ID-kort för att kunna komma in företagets lokaler ska detta göras omgående lämnas ut i början och den nya kollegan ska få instruktioner om hur man använder ID-kortet.

3. Förklara ansvarsområde och bestämma kompetenser

Kanske är det bra att förse den nya medarbetaren med en erfaren kollega som kommer att bekanta den med de enskilda arbetsuppgifterna. Helst är föregångaren kvar i företaget och kan ta sig an denna uppgift (om personen ska ersätta en tidigare anställd). Detta skulle ha fördelen att den nyanställde får reda på vad han är ansvarig för.

5. Introduktion till kollegor

Vid anställning av en ny medarbetare är det först och främst nödvändigt att introducera nya medarbetare till alla kollegor, så att alla vet att en ny kollega finns i företaget och känner hans eller hennes ansikte. Om ett företag är uppdelat i enskilda avdelningar räcker det förmodligen med att introducera den nya kollegan på sin avdelning. En sådan idé undviker missförstånd. Dessutom får den nyanställde också lära känna alla kollegor och deras respektive funktioner och vet vem han ska kontakta vid tveksamhet.

6. Introducera överordnade och organisationsschemat

Det är också viktigt för nyanställda att ta reda på vem deras närmaste överordnade är. Det gör att dem alltid är med i bilden vem som är ansvarig för dem och vilken kollega som är behörig att ge instruktioner. I detta sammanhang kan det vara bra att bekanta den nyanställde med företagets organisationsschema så att de befintliga strukturerna blir tydliga som helhet. Det är också viktigt att presentera den nya kollegan för företagsledningen.

7 . Visa din arbetsplats

En del av introduktionsprocessen är att du visar den nya medarbetaren sin arbetsplats och visa dem vart allt finns. Du bör till exempel visa den anställde var kopiatorn, faxen eller skrivaren finns. Detta undviker att dem behöver fortsätta ställa frågor under sina första dagar och veckor.

8. Rundtur på företaget

Dessutom bör varje ny kollega få en rundtur i hela företag under deras introduktion. Framför allt ska han informeras om möjliga utrymningsvägar för nödsituationer och det ska finnas en introduktion till hantering av brand eller andra nödsituationer

By Backbyskolan

Lämna ett svar

Relaterade artiklar